CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Barok (6)

Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776) 42,86 zł 45,00 zł
Pamiątka śmierci małżonki 15,24 zł 16,00 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III 15,24 zł 16,00 zł
Dworzanki 15,24 zł 16,00 zł
Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej. Józef Bartłomiej Zimorowic 15,24 zł 16,00 zł
Utwory okolicznościowe. Jan Aleksander Koreywa 15,24 zł 16,00 zł

Biblioteka Antyczna (10)

Eurypides. Tragedie tom V. Fragmenty 46,67 zł 49,00 zł
Marcjalis. Księga widowisk 26,67 zł 28,00 zł
Gargiliusz. Lekarstwa z warzyw i owoców 28,57 zł 30,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom I 38,10 zł 40,00 zł
Cyceron, Listy do Attyka, t.1 34,29 zł 36,00 zł
Owidiusz. Sztuka kochania 37,14 zł 39,00 zł
Dion Chryzostom. Mowy. Tom I. 38,10 zł 40,00 zł
Ksenofont "Wychowanie Cyrusa" 37,14 zł 39,00 zł
Fedrus "Bajki" 33,33 zł 35,00 zł
Frontyn "Podstępy wojenne" 37,14 zł 39,00 zł

Czasopisma (2)

U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIII (2014) 14,29 zł 15,00 zł

Filozofia (1)

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego 27,62 zł 29,00 zł

Fontes Musicae in Polonia (3)

Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia 42,86 zł 45,00 zł
Sigismundus Lauxmin. Ars et praxis musica... 28,57 zł 30,00 zł
Martinus Kretzmer. Sacerdotes Dei benedicite Dominum... 28,57 zł 30,00 zł

Językoznawstwo (4)

SŁOWNICTWO POLSZCZYZNY GWAROWEJ NA BRASŁAWSZCZYŹNIE 28,57 zł 30,00 zł
Niezbędnik współczesnej Kleopatry 42,86 zł 45,00 zł
Cornu Copiae - ćwiczenia łacińskie 33,33 zł 35,00 zł
Ἕλληνές ἐσμεν πάντες - podręcznik do nauki języka starogreckiego 85,71 zł 90,00 zł

Nawiązania (1)

Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia? 4,76 zł 5,00 zł

Prace przekrojowe (4)

Collegium – college – kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej 19,05 zł 20,00 zł
Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów 23,81 zł 25,00 zł
Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Od Pawła do Bartłomieja. Kościół w Europie południowo-wschodniej 23,81 zł 25,00 zł

Recepcja antyku (5)

Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku 4,76 zł 5,00 zł
Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu 33,33 zł 35,00 zł
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
SPARTA W KULTURZE POLSKIEJ. CZĘŚĆ I i II 46,67 zł 49,00 zł
Antyk i współczesność 19,05 zł 20,00 zł

Reformacja (5)

Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia 23,81 zł 25,00 zł
Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze 19,00 zł 19,00 zł
Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8,48 zł 8,90 zł
Piotr Wachenius, Utwory zebrane 18,57 zł 19,50 zł
Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty 28,48 zł 29,90 zł

Renesans (18)

Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu 33,33 zł 35,00 zł
Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie 15,24 zł 16,00 zł
Stanisław Reszka, List do Szymona Szymonowica 15,24 zł 16,00 zł
Łzy Smutne 15,24 zł 16,00 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego 15,24 zł 16,00 zł
MIŁOŚĆ BEZ ODMIANY MOCNA JAKO ŚMIERĆ 15,24 zł 16,00 zł
KSIĘGA ELEGII PODRÓŻNYCH 15,24 zł 16,00 zł
Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Satyr polski na twarz dworską 15,24 zł 16,00 zł
Boccaccio e la nuova "ars narrandi" 37,14 zł 39,00 zł
Utwory młodzieńcze. Józef Bartłomiej Zimorowic 15,24 zł 16,00 zł
Classicum nieśmiertelnej sławy 15,24 zł 16,00 zł
Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego 15,24 zł 16,00 zł
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami 15,24 zł 16,00 zł
Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. Mateusz Bembus 15,24 zł 16,00 zł
Opis miasta Szczecina. Paul Friedeborn 15,24 zł 16,00 zł
Toruńskie nocy. Stanisław Grochowski 15,24 zł 16,00 zł
Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty 28,48 zł 29,90 zł

Starożytność (16)

Problem boskości Oktawiana – Augusta w poezji augustowskiej 1,90 zł 2,00 zł
Schole 13. Ziemia obiecana. Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności 14,29 zł 15,00 zł
Bios – thanatos – bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis 23,81 zł 25,00 zł
Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia 28,57 zł 30,00 zł
Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki 36,19 zł 38,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią 37,14 zł 39,00 zł
Siedem wzgórz Rzymu 23,81 zł 25,00 zł
"Płonął ogniem, a nie spalał się..." Analiza i interpretacja "Martyrium Polycarpi" 15,2 14,29 zł 15,00 zł
Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta 18,95 zł 19,90 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIII (2014) 14,29 zł 15,00 zł
Niezbędnik współczesnej Kleopatry 42,86 zł 45,00 zł
Cornu Copiae - ćwiczenia łacińskie 33,33 zł 35,00 zł
Afrodyta Urania 27,62 zł 29,00 zł
Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji 57,14 zł 60,00 zł

Starożytność / Historia (7)

Bios – thanatos – bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis 23,81 zł 25,00 zł
Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia 28,57 zł 30,00 zł
Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki 36,19 zł 38,00 zł
Epitome de Caesaribus. O życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza 23,81 zł 25,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIII (2014) 14,29 zł 15,00 zł
Afrodyta Urania 27,62 zł 29,00 zł

Starożytność / Językoznawstwo (3)

Słownik grecko-polski. Oktawiusz Jurewicz 85,71 zł 90,00 zł
Niezbędnik współczesnej Kleopatry 42,86 zł 45,00 zł
Cornu Copiae - ćwiczenia łacińskie 33,33 zł 35,00 zł

Starożytność / Literatura (6)

Problem boskości Oktawiana – Augusta w poezji augustowskiej 1,90 zł 2,00 zł
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią 37,14 zł 39,00 zł
"Płonął ogniem, a nie spalał się..." Analiza i interpretacja "Martyrium Polycarpi" 15,2 14,29 zł 15,00 zł
Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta 18,95 zł 19,90 zł
Arystofanes 14,28 zł 14,99 zł

Starożytność / Przekłady (11)

Eurypides. Tragedie tom V. Fragmenty 46,67 zł 49,00 zł
Marcjalis. Księga widowisk 26,67 zł 28,00 zł
Epitome de Caesaribus. O życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza 23,81 zł 25,00 zł
Gargiliusz. Lekarstwa z warzyw i owoców 28,57 zł 30,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom I 38,10 zł 40,00 zł
Cyceron, Listy do Attyka, t.1 34,29 zł 36,00 zł
Owidiusz. Sztuka kochania 37,14 zł 39,00 zł
Ksenofont "Wychowanie Cyrusa" 37,14 zł 39,00 zł
Fedrus "Bajki" 33,33 zł 35,00 zł
Tajemnice gnozy. VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie 28,57 zł 30,00 zł
Frontyn "Podstępy wojenne" 37,14 zł 39,00 zł

Szkice i studia filozoficzne (2)

Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera 19,05 zł 20,00 zł
Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego 27,62 zł 29,00 zł

Varia (9)

Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera 19,05 zł 20,00 zł
Dom we krwi 1,90 zł 2,00 zł
Circoscrivere la follia 19,05 zł 20,00 zł
PR NGOsów. Organizacja strategiczna organizacji pozarządowych 0,00 zł 0,00 zł
Manifest libertariański 41,90 zł 44,00 zł
Wniebowstąpienia Konwickiego 18,95 zł 19,90 zł
SAMOSPALENIA KONWICKIEGO 18,00 zł 18,90 zł
Legenda i lektura. O "Dziejach grzechu" Stefana Żeromskiego 33,33 zł 35,00 zł
Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel... 23,81 zł 25,00 zł

Średniowiecze (1)

Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Click Shop | Hosting home.pl