CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Antropologia (5)

Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji 57,14 zł 60,00 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Corpus Platonicum. Corpus Hippocraticum 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Stara komedia attycka 9,51 zł 9,99 zł
Animal Sacrifice in Ancient Greece. Proceedings of the First International Workshops in Kraków (12-14.11.2015) 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Tragedia attycka 9,51 zł 9,99 zł

Antykwariat / Końcówki nakładu (2)

Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim (I-VII wiek). Słownik biograficzny 14,28 zł 14,99 zł
Historia Rzymu 14,29 zł 15,00 zł

Archeologia (1)

Słownik archeologiczny rosyjsko-polski i polsko rosyjski 33,33 zł 35,00 zł

Czasopisma (5)

U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XII (2013) 14,29 zł 15,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIII (2014) 14,29 zł 15,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XV (2016) 25,71 zł 27,00 zł
Tell me who you are: Labelling status in the Graeco-Roman world 52,38 zł 55,00 zł

Filozofia (8)

Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8,48 zł 8,90 zł
Manifest libertariański 33,33 zł 35,00 zł
Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera 19,05 zł 20,00 zł
Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego 9,51 zł 9,99 zł
Humanizm socjalistyczny czy ekonomiczna predestynacja: Marks, Engels, Plechanow 19,05 zł 20,00 zł
Oblicza mądrości. Heraklit i Laozi 33,33 zł 35,00 zł
O logice transcendentalnej Wittgensteina. Studia logiczno-filozoficzne 19,04 zł 19,99 zł
O wegetarianizmie 33,33 zł 35,00 zł

Historia (3)

Afrodyta Urania 9,51 zł 9,99 zł
Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia 28,57 zł 30,00 zł
Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku 23,81 zł 25,00 zł

Historia / Nowożytność (1)

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku 23,81 zł 25,00 zł

Historia / Prace przekrojowe (2)

Collegium – college – kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej 9,51 zł 9,99 zł
Od Pawła do Bartłomieja. Kościół w Europie południowo-wschodniej 9,51 zł 9,99 zł

Historia / Starożytność (14)

Afrodyta Urania 9,51 zł 9,99 zł
Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia 28,57 zł 30,00 zł
Bios – thanatos – bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis 23,81 zł 25,00 zł
Siedem wzgórz Rzymu 23,81 zł 25,00 zł
Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki 36,19 zł 38,00 zł
Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią 9,51 zł 9,99 zł
Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta 18,95 zł 19,90 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIII (2014) 14,29 zł 15,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł
Sympozjon czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX–VII w. p.n.e.) (1) 37,14 zł 39,00 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Corpus Platonicum. Corpus Hippocraticum 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Stara komedia attycka 9,51 zł 9,99 zł
Animal Sacrifice in Ancient Greece. Proceedings of the First International Workshops in Kraków (12-14.11.2015) 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Tragedia attycka 9,51 zł 9,99 zł

Historia muzyki (12)

Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776) 42,86 zł 45,00 zł
Sigismundus Lauxmin. Ars et praxis musica... 9,51 zł 9,99 zł
Sacerdotes Dei benedicite Dominum Memorare o piissima virgo Aeterne rerum omnium effector Deus Laudem te Dominum 9,51 zł 9,99 zł
Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia 9,51 zł 9,99 zł
In Nomine Jesu. Georgus Braun 9,51 zł 9,99 zł
Completorium a 9. Chori Collegii Sandomiriensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Liber Organistarum Colegii Crosensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Viaticum mortuorum, O Maria Virgo pia, Salve Regina 9,51 zł 9,99 zł
Caeli cives occurrite, Domine non sum dignus; Litaniae in C 9,51 zł 9,99 zł
Motecta scripta in Collegio Baunsbergensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Nauka zbawienna na missyi Societatis Jesu zwyczajna 9,51 zł 9,99 zł
Litaniae de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum 9,51 zł 9,99 zł

Językoznawstwo (1)

SŁOWNICTWO POLSZCZYZNY GWAROWEJ NA BRASŁAWSZCZYŹNIE 0,00 zł 0,00 zł

Literaturoznawstwo / Antyk (17)

Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Siedem wzgórz Rzymu 23,81 zł 25,00 zł
Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią 9,51 zł 9,99 zł
"Płonął ogniem, a nie spalał się..." Analiza i interpretacja "Martyrium Polycarpi" 15,2 4,75 zł 4,99 zł
Ksenofont "Wychowanie Cyrusa" 37,14 zł 39,00 zł
Arystofanes 14,28 zł 14,99 zł
Fedrus "Bajki" 33,33 zł 35,00 zł
Epitome de Caesaribus. O życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza 23,81 zł 25,00 zł
Eurypides. Tragedie tom V. Fragmenty 46,67 zł 49,00 zł
Marcjalis. Księga widowisk 26,67 zł 28,00 zł
Owidiusz. Sztuka kochania 37,14 zł 39,00 zł
Dion Chryzostom. Mowy. Tom I. 38,10 zł 40,00 zł
Gargiliusz. Lekarstwa z warzyw i owoców 28,57 zł 30,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom I 38,10 zł 40,00 zł
Frontyn "Podstępy wojenne" 37,14 zł 39,00 zł
Cyceron, Listy do Attyka, t.1 34,29 zł 36,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom 2 34,29 zł 36,00 zł

Literaturoznawstwo / Prace przekrojowe (10)

Collegium – college – kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej 9,51 zł 9,99 zł
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku 4,76 zł 5,00 zł
Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów 23,81 zł 25,00 zł
SPARTA W KULTURZE POLSKIEJ. CZĘŚĆ I i II 85,71 zł 90,00 zł
Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Wszystkie drogi prowadzą do łaciny 20,00 zł 21,00 zł
Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych 9,51 zł 9,99 zł
KANCJONAŁY LUTERAŃSKIEGO GDAŃSKA 1587–1810 9,51 zł 9,99 zł
Beda Czcigodny i bohaterowie "Historii kościelnej narodu angielskiego" w polskim piśmiennictwie religijnym XVI–XVIII wieku 4,75 zł 4,99 zł

Literaturoznawstwo / Publikacje pokonferencyjne (3)

Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku 4,76 zł 5,00 zł
SPARTA W KULTURZE POLSKIEJ. CZĘŚĆ I i II 85,71 zł 90,00 zł
Retoryka klasyczna i retoryka współczesna 23,81 zł 25,00 zł

Literaturoznawstwo / Recepcja (4)

Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku 4,76 zł 5,00 zł
SPARTA W KULTURZE POLSKIEJ. CZĘŚĆ I i II 85,71 zł 90,00 zł
Antyk i współczesność 19,05 zł 20,00 zł

Literaturoznawstwo / Reformacja (6)

Piotr Wachenius, Utwory zebrane 9,51 zł 9,99 zł
Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia 23,81 zł 25,00 zł
Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8,48 zł 8,90 zł
Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty 9,51 zł 9,99 zł
Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych 9,51 zł 9,99 zł
KANCJONAŁY LUTERAŃSKIEGO GDAŃSKA 1587–1810 9,51 zł 9,99 zł

Literaturoznawstwo / Renesans/barok (29)

Stanisław Reszka, List do Szymona Szymonowica 4,75 zł 4,99 zł
Łzy Smutne 4,75 zł 4,99 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego 4,75 zł 4,99 zł
MIŁOŚĆ BEZ ODMIANY MOCNA JAKO ŚMIERĆ 4,75 zł 4,99 zł
KSIĘGA ELEGII PODRÓŻNYCH 4,75 zł 4,99 zł
Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie 15,24 zł 16,00 zł
Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Satyr polski na twarz dworską 4,75 zł 4,99 zł
Pamiątka śmierci małżonki 4,75 zł 4,99 zł
Boccaccio e la nuova "ars narrandi" 37,14 zł 39,00 zł
Utwory młodzieńcze. Józef Bartłomiej Zimorowic 4,75 zł 4,99 zł
Classicum nieśmiertelnej sławy 4,75 zł 4,99 zł
Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego 4,75 zł 4,99 zł
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami 15,24 zł 16,00 zł
Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. Mateusz Bembus 4,75 zł 4,99 zł
Opis miasta Szczecina. Paul Friedeborn 19,04 zł 19,99 zł
Dworzanki 4,75 zł 4,99 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III 4,75 zł 4,99 zł
Toruńskie nocy. Stanisław Grochowski 4,75 zł 4,99 zł
Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej. Józef Bartłomiej Zimorowic 4,75 zł 4,99 zł
Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty 9,51 zł 9,99 zł
Utwory okolicznościowe. Jan Aleksander Koreywa 4,75 zł 4,99 zł
Zabawy. Jan Daniecki 4,75 zł 4,99 zł
Utwory okolicznościowe. Część I i II. Marcin Paszkowski 5,70 zł 5,99 zł
Beda Czcigodny i bohaterowie "Historii kościelnej narodu angielskiego" w polskim piśmiennictwie religijnym XVI–XVIII wieku 4,75 zł 4,99 zł
Wtargnienie w moskiewski kraj Mikołaja Radziwiłła w roku 1568 4,75 zł 4,99 zł
Jan Kochanowski. Poematy okolicznościowe 4,75 zł 4,99 zł
Wierny pasterz 4,75 zł 4,99 zł
Historia Calandra 4,75 zł 4,99 zł

Literaturoznawstwo / Romantyzm (1)

Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia? 4,76 zł 5,00 zł

Literaturoznawstwo / Współczesność (6)

Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku 4,76 zł 5,00 zł
Wniebowstąpienia Konwickiego 18,95 zł 19,90 zł
SAMOSPALENIA KONWICKIEGO 18,00 zł 18,90 zł
Legenda i lektura. O "Dziejach grzechu" Stefana Żeromskiego 9,51 zł 9,99 zł
Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel... 4,75 zł 4,99 zł
Zadanie. "Chaskiel" Tadeusza Różewicza 4,75 zł 4,99 zł

Literaturoznawstwo / Średniowiecze (1)

Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł

Podręczniki (4)

Niezbędnik współczesnej Kleopatry, wyd. 2 33,33 zł 35,00 zł
Cornu Copiae - ćwiczenia łacińskie 33,33 zł 35,00 zł
Ἕλληνές ἐσμεν πάντες - podręcznik do nauki języka starogreckiego. Tom 1-3 76,10 zł 79,90 zł
Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej 33,33 zł 35,00 zł

Popularnonaukowe (1)

Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka 20,95 zł 22,00 zł

Przekłady (2)

Piotr Wachenius, Utwory zebrane 9,51 zł 9,99 zł
The Dismissal of the Greek Envoys 28,57 zł 30,00 zł

Przekłady / Literatura staropolska (23)

Stanisław Reszka, List do Szymona Szymonowica 4,75 zł 4,99 zł
Łzy Smutne 4,75 zł 4,99 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego 4,75 zł 4,99 zł
MIŁOŚĆ BEZ ODMIANY MOCNA JAKO ŚMIERĆ 4,75 zł 4,99 zł
KSIĘGA ELEGII PODRÓŻNYCH 4,75 zł 4,99 zł
Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie 15,24 zł 16,00 zł
Satyr polski na twarz dworską 4,75 zł 4,99 zł
Pamiątka śmierci małżonki 4,75 zł 4,99 zł
Utwory młodzieńcze. Józef Bartłomiej Zimorowic 4,75 zł 4,99 zł
Classicum nieśmiertelnej sławy 4,75 zł 4,99 zł
Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego 4,75 zł 4,99 zł
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami 15,24 zł 16,00 zł
Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. Mateusz Bembus 4,75 zł 4,99 zł
Opis miasta Szczecina. Paul Friedeborn 19,04 zł 19,99 zł
Dworzanki 4,75 zł 4,99 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III 4,75 zł 4,99 zł
Toruńskie nocy. Stanisław Grochowski 4,75 zł 4,99 zł
Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej. Józef Bartłomiej Zimorowic 4,75 zł 4,99 zł
Utwory okolicznościowe. Jan Aleksander Koreywa 4,75 zł 4,99 zł
Zabawy. Jan Daniecki 4,75 zł 4,99 zł
Utwory okolicznościowe. Część I i II. Marcin Paszkowski 5,70 zł 5,99 zł
Wtargnienie w moskiewski kraj Mikołaja Radziwiłła w roku 1568 4,75 zł 4,99 zł
Jan Kochanowski. Poematy okolicznościowe 4,75 zł 4,99 zł

Przekłady / Starożytność (15)

Siedem wzgórz Rzymu 23,81 zł 25,00 zł
Ksenofont "Wychowanie Cyrusa" 37,14 zł 39,00 zł
Fedrus "Bajki" 33,33 zł 35,00 zł
Epitome de Caesaribus. O życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza 23,81 zł 25,00 zł
Eurypides. Tragedie tom V. Fragmenty 46,67 zł 49,00 zł
Marcjalis. Księga widowisk 26,67 zł 28,00 zł
Owidiusz. Sztuka kochania 37,14 zł 39,00 zł
Dion Chryzostom. Mowy. Tom I. 38,10 zł 40,00 zł
Gargiliusz. Lekarstwa z warzyw i owoców 28,57 zł 30,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom I 38,10 zł 40,00 zł
Tajemnice gnozy. VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie 33,33 zł 35,00 zł
Frontyn "Podstępy wojenne" 37,14 zł 39,00 zł
Cyceron, Listy do Attyka, t.1 34,29 zł 36,00 zł
O wegetarianizmie 33,33 zł 35,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom 2 34,29 zł 36,00 zł

Publikacje nutowe (8)

Sacerdotes Dei benedicite Dominum Memorare o piissima virgo Aeterne rerum omnium effector Deus Laudem te Dominum 9,51 zł 9,99 zł
In Nomine Jesu. Georgus Braun 9,51 zł 9,99 zł
Completorium a 9. Chori Collegii Sandomiriensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Viaticum mortuorum, O Maria Virgo pia, Salve Regina 9,51 zł 9,99 zł
Caeli cives occurrite, Domine non sum dignus; Litaniae in C 9,51 zł 9,99 zł
Motecta scripta in Collegio Baunsbergensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Sonaty Francesca Marii Cattaneo (1697–1758) oraz finali i duetto z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 23) 9,51 zł 9,99 zł
Litaniae de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum 9,51 zł 9,99 zł

Religioznawstwo (11)

Bios – thanatos – bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis 23,81 zł 25,00 zł
"Płonął ogniem, a nie spalał się..." Analiza i interpretacja "Martyrium Polycarpi" 15,2 4,75 zł 4,99 zł
Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta 18,95 zł 19,90 zł
Dionizos. Mit i Kult. 23,81 zł 25,00 zł
Od Pawła do Bartłomieja. Kościół w Europie południowo-wschodniej 9,51 zł 9,99 zł
Tajemnice gnozy. VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie 33,33 zł 35,00 zł
Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji 57,14 zł 60,00 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Corpus Platonicum. Corpus Hippocraticum 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Stara komedia attycka 9,51 zł 9,99 zł
Animal Sacrifice in Ancient Greece. Proceedings of the First International Workshops in Kraków (12-14.11.2015) 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Tragedia attycka 9,51 zł 9,99 zł

Retoryka (1)

Retoryka klasyczna i retoryka współczesna 23,81 zł 25,00 zł

SERIE WYDAWNICZE / Akme (2)

Siedem wzgórz Rzymu 23,81 zł 25,00 zł
Epitome de Caesaribus. O życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza 23,81 zł 25,00 zł

SERIE WYDAWNICZE / Biblioteka Antyczna (13)

Ksenofont "Wychowanie Cyrusa" 37,14 zł 39,00 zł
Fedrus "Bajki" 33,33 zł 35,00 zł
Eurypides. Tragedie tom V. Fragmenty 46,67 zł 49,00 zł
Marcjalis. Księga widowisk 26,67 zł 28,00 zł
Owidiusz. Sztuka kochania 37,14 zł 39,00 zł
Dion Chryzostom. Mowy. Tom I. 38,10 zł 40,00 zł
Gargiliusz. Lekarstwa z warzyw i owoców 28,57 zł 30,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom I 38,10 zł 40,00 zł
Frontyn "Podstępy wojenne" 37,14 zł 39,00 zł
Cyceron, Listy do Attyka, t.1 34,29 zł 36,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom 2 34,29 zł 36,00 zł
KOMEDIE tom IV. Plaut. 23,81 zł 25,00 zł
DZIEŁA, tom I. Auzoniusz 28,57 zł 30,00 zł

SERIE WYDAWNICZE / Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej (24)

Stanisław Reszka, List do Szymona Szymonowica 4,75 zł 4,99 zł
Łzy Smutne 4,75 zł 4,99 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego 4,75 zł 4,99 zł
MIŁOŚĆ BEZ ODMIANY MOCNA JAKO ŚMIERĆ 4,75 zł 4,99 zł
KSIĘGA ELEGII PODRÓŻNYCH 4,75 zł 4,99 zł
Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie 15,24 zł 16,00 zł
Satyr polski na twarz dworską 4,75 zł 4,99 zł
Pamiątka śmierci małżonki 4,75 zł 4,99 zł
Utwory młodzieńcze. Józef Bartłomiej Zimorowic 4,75 zł 4,99 zł
Classicum nieśmiertelnej sławy 4,75 zł 4,99 zł
Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego 4,75 zł 4,99 zł
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami 15,24 zł 16,00 zł
Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. Mateusz Bembus 4,75 zł 4,99 zł
Opis miasta Szczecina. Paul Friedeborn 19,04 zł 19,99 zł
Dworzanki 4,75 zł 4,99 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III 4,75 zł 4,99 zł
Toruńskie nocy. Stanisław Grochowski 4,75 zł 4,99 zł
Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej. Józef Bartłomiej Zimorowic 4,75 zł 4,99 zł
Utwory okolicznościowe. Jan Aleksander Koreywa 4,75 zł 4,99 zł
Zabawy. Jan Daniecki 4,75 zł 4,99 zł
Utwory okolicznościowe. Część I i II. Marcin Paszkowski 5,70 zł 5,99 zł
Wtargnienie w moskiewski kraj Mikołaja Radziwiłła w roku 1568 4,75 zł 4,99 zł
Jan Kochanowski. Poematy okolicznościowe 4,75 zł 4,99 zł
Jan Smolik. Utwory zebrane 4,75 zł 4,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Dawna Literatury Włoska. Studia i Źródła (2)

Wierny pasterz 4,75 zł 4,99 zł
Historia Calandra 4,75 zł 4,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Fontes Musicae in Polonia (12)

Sigismundus Lauxmin. Ars et praxis musica... 9,51 zł 9,99 zł
Sacerdotes Dei benedicite Dominum Memorare o piissima virgo Aeterne rerum omnium effector Deus Laudem te Dominum 9,51 zł 9,99 zł
Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia 9,51 zł 9,99 zł
In Nomine Jesu. Georgus Braun 9,51 zł 9,99 zł
Completorium a 9. Chori Collegii Sandomiriensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Liber Organistarum Colegii Crosensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Viaticum mortuorum, O Maria Virgo pia, Salve Regina 9,51 zł 9,99 zł
Caeli cives occurrite, Domine non sum dignus; Litaniae in C 9,51 zł 9,99 zł
Motecta scripta in Collegio Baunsbergensis Societatis Jesu 9,51 zł 9,99 zł
Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu in Polonia 9,51 zł 9,99 zł
Nauka zbawienna na missyi Societatis Jesu zwyczajna 9,51 zł 9,99 zł
Litaniae de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum 9,51 zł 9,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Ofiara krwawa w Grecji starożytnej (4)

Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Corpus Platonicum. Corpus Hippocraticum 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Stara komedia attycka 9,51 zł 9,99 zł
Animal Sacrifice in Ancient Greece. Proceedings of the First International Workshops in Kraków (12-14.11.2015) 9,51 zł 9,99 zł
Ofiara krwawa w Grecji starożytnej. Tragedia attycka 9,51 zł 9,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Parnassus (8)

Afrodyta Urania 9,51 zł 9,99 zł
Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia 28,57 zł 30,00 zł
Bios – thanatos – bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis 23,81 zł 25,00 zł
Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki 36,19 zł 38,00 zł
Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią 9,51 zł 9,99 zł
Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta 18,95 zł 19,90 zł
Sympozjon czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX–VII w. p.n.e.) (1) 37,14 zł 39,00 zł
Od lex Iulia municipalis do flawijskich leges municipales 28,56 zł 29,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (5)

Piotr Wachenius, Utwory zebrane 9,51 zł 9,99 zł
Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia 23,81 zł 25,00 zł
Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8,48 zł 8,90 zł
Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych 9,51 zł 9,99 zł
KANCJONAŁY LUTERAŃSKIEGO GDAŃSKA 1587–1810 9,51 zł 9,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Schole (1)

Schole 13. Ziemia obiecana. Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności 14,29 zł 15,00 zł

SERIE WYDAWNICZE / Scripta (2)

"Płonął ogniem, a nie spalał się..." Analiza i interpretacja "Martyrium Polycarpi" 15,2 4,75 zł 4,99 zł
Wystawianie sztuk Plautusa i Terentiusa 4,75 zł 4,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Szkice i studia filozoficzne (3)

Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera 19,05 zł 20,00 zł
Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego 9,51 zł 9,99 zł
O logice transcendentalnej Wittgensteina. Studia logiczno-filozoficzne 19,04 zł 19,99 zł

SERIE WYDAWNICZE / Źródła Myśli Filozoficznej (1)

O wegetarianizmie 33,33 zł 35,00 zł

Słowniki (2)

Słownik grecko-polski. Oktawiusz Jurewicz 75,24 zł 79,00 zł
Słownik archeologiczny rosyjsko-polski i polsko rosyjski 33,33 zł 35,00 zł

Varia (5)

Circoscrivere la follia 19,05 zł 20,00 zł
PR NGOsów. Organizacja strategiczna organizacji pozarządowych 0,00 zł 0,00 zł
Cypr: dzieje, literatura, kultura 76,19 zł 80,00 zł
Spain – India – Russia 9,51 zł 9,99 zł
Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Kanton 2016 9,51 zł 9,99 zł

Wydawnictwo Po Godzinach (1)

Książki, przez które zginiesz 19,04 zł 19,99 zł
Sklep internetowy od home.pl