CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Barok (7)

Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776) 42,86 zł 45,00 zł
Pamiątka śmierci małżonki 15,24 zł 16,00 zł
Dworzanki 15,24 zł 16,00 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III 15,24 zł 16,00 zł
Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej. Józef Bartłomiej Zimorowic 15,24 zł 16,00 zł
Utwory okolicznościowe. Jan Aleksander Koreywa 15,24 zł 16,00 zł
Utwory okolicznościowe. Część I i II. Marcin Paszkowski 26,67 zł 28,00 zł

Biblioteka Antyczna (10)

Ksenofont "Wychowanie Cyrusa" 37,14 zł 39,00 zł
Fedrus "Bajki" 33,33 zł 35,00 zł
Eurypides. Tragedie tom V. Fragmenty 46,67 zł 49,00 zł
Marcjalis. Księga widowisk 26,67 zł 28,00 zł
Owidiusz. Sztuka kochania 37,14 zł 39,00 zł
Dion Chryzostom. Mowy. Tom I. 38,10 zł 40,00 zł
Gargiliusz. Lekarstwa z warzyw i owoców 28,57 zł 30,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom I 38,10 zł 40,00 zł
Frontyn "Podstępy wojenne" 37,14 zł 39,00 zł
Cyceron, Listy do Attyka, t.1 34,29 zł 36,00 zł

Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej (21)

Stanisław Reszka, List do Szymona Szymonowica 15,24 zł 16,00 zł
Łzy Smutne 15,24 zł 16,00 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego 15,24 zł 16,00 zł
MIŁOŚĆ BEZ ODMIANY MOCNA JAKO ŚMIERĆ 15,24 zł 16,00 zł
KSIĘGA ELEGII PODRÓŻNYCH 15,24 zł 16,00 zł
Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie 15,24 zł 16,00 zł
Satyr polski na twarz dworską 15,24 zł 16,00 zł
Pamiątka śmierci małżonki 15,24 zł 16,00 zł
Utwory młodzieńcze. Józef Bartłomiej Zimorowic 15,24 zł 16,00 zł
Classicum nieśmiertelnej sławy 15,24 zł 16,00 zł
Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego 15,24 zł 16,00 zł
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami 15,24 zł 16,00 zł
Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. Mateusz Bembus 15,24 zł 16,00 zł
Opis miasta Szczecina. Paul Friedeborn 15,24 zł 16,00 zł
Dworzanki 15,24 zł 16,00 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III 15,24 zł 16,00 zł
Toruńskie nocy. Stanisław Grochowski 15,24 zł 16,00 zł
Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej. Józef Bartłomiej Zimorowic 15,24 zł 16,00 zł
Utwory okolicznościowe. Jan Aleksander Koreywa 15,24 zł 16,00 zł
Zabawy. Jan Daniecki 15,24 zł 16,00 zł
Utwory okolicznościowe. Część I i II. Marcin Paszkowski 26,67 zł 28,00 zł

Czasopisma (1)

U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł

Filozofia (2)

Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera 19,05 zł 20,00 zł
Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego 27,62 zł 29,00 zł

Fontes Musicae in Polonia (4)

Sigismundus Lauxmin. Ars et praxis musica... 28,57 zł 30,00 zł
Martinus Kretzmer. Sacerdotes Dei benedicite Dominum... 28,57 zł 30,00 zł
Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia 42,86 zł 45,00 zł
In Nomine Jesu. Georgus Braun 28,57 zł 30,00 zł

Językoznawstwo (5)

Niezbędnik współczesnej Kleopatry, wyd. 2 42,86 zł 45,00 zł
SŁOWNICTWO POLSZCZYZNY GWAROWEJ NA BRASŁAWSZCZYŹNIE 28,57 zł 30,00 zł
Cornu Copiae - ćwiczenia łacińskie 33,33 zł 35,00 zł
Ἕλληνές ἐσμεν πάντες - podręcznik do nauki języka starogreckiego. Tom 1-3 85,71 zł 90,00 zł
Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej 42,86 zł 45,00 zł

Nawiązania (1)

Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia? 4,76 zł 5,00 zł

Prace przekrojowe (4)

Collegium – college – kolegium. Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej 19,05 zł 20,00 zł
Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów 23,81 zł 25,00 zł
Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Od Pawła do Bartłomieja. Kościół w Europie południowo-wschodniej 23,81 zł 25,00 zł

Recepcja antyku (5)

Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku 4,76 zł 5,00 zł
SPARTA W KULTURZE POLSKIEJ. CZĘŚĆ I i II 46,67 zł 49,00 zł
Antyk i współczesność 19,05 zł 20,00 zł
Retoryka klasyczna i retoryka współczesna 23,81 zł 25,00 zł

Reformacja (7)

Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze 19,00 zł 19,00 zł
Piotr Wachenius, Utwory zebrane 18,57 zł 19,50 zł
Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia 23,81 zł 25,00 zł
Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8,48 zł 8,90 zł
Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty 28,48 zł 29,90 zł
Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych 33,33 zł 35,00 zł
KANCJONAŁY LUTERAŃSKIEGO GDAŃSKA 1587–1810 52,38 zł 55,00 zł

Renesans (18)

Stanisław Reszka, List do Szymona Szymonowica 15,24 zł 16,00 zł
Łzy Smutne 15,24 zł 16,00 zł
Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego 15,24 zł 16,00 zł
MIŁOŚĆ BEZ ODMIANY MOCNA JAKO ŚMIERĆ 15,24 zł 16,00 zł
KSIĘGA ELEGII PODRÓŻNYCH 15,24 zł 16,00 zł
Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie 15,24 zł 16,00 zł
Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Satyr polski na twarz dworską 15,24 zł 16,00 zł
Utwory młodzieńcze. Józef Bartłomiej Zimorowic 15,24 zł 16,00 zł
Classicum nieśmiertelnej sławy 15,24 zł 16,00 zł
Acrostichis własnego wyobrażenia Kniaża Wielkiego Moskiewskiego 15,24 zł 16,00 zł
Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami 15,24 zł 16,00 zł
Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. Mateusz Bembus 15,24 zł 16,00 zł
Opis miasta Szczecina. Paul Friedeborn 15,24 zł 16,00 zł
Toruńskie nocy. Stanisław Grochowski 15,24 zł 16,00 zł
Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty 28,48 zł 29,90 zł
Utwory okolicznościowe. Część I i II. Marcin Paszkowski 26,67 zł 28,00 zł
Beda Czcigodny i bohaterowie "Historii kościelnej narodu angielskiego" w polskim piśmiennictwie religijnym XVI–XVIII wieku 23,81 zł 25,00 zł

Starożytność (15)

Problem boskości Oktawiana – Augusta w poezji augustowskiej 1,90 zł 2,00 zł
Afrodyta Urania 27,62 zł 29,00 zł
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Niezbędnik współczesnej Kleopatry, wyd. 2 42,86 zł 45,00 zł
Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia 28,57 zł 30,00 zł
Bios – thanatos – bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis 23,81 zł 25,00 zł
Siedem wzgórz Rzymu 23,81 zł 25,00 zł
Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki 36,19 zł 38,00 zł
Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią 37,14 zł 39,00 zł
"Płonął ogniem, a nie spalał się..." Analiza i interpretacja "Martyrium Polycarpi" 15,2 14,29 zł 15,00 zł
Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta 18,95 zł 19,90 zł
Cornu Copiae - ćwiczenia łacińskie 33,33 zł 35,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł
Schole 13. Ziemia obiecana. Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności 14,29 zł 15,00 zł
Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji 57,14 zł 60,00 zł

Starożytność / Historia (6)

Afrodyta Urania 27,62 zł 29,00 zł
Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia 28,57 zł 30,00 zł
Bios – thanatos – bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis 23,81 zł 25,00 zł
Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki 36,19 zł 38,00 zł
Epitome de Caesaribus. O życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza 23,81 zł 25,00 zł
U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. XIV (2015) 25,71 zł 27,00 zł

Starożytność / Językoznawstwo (3)

Niezbędnik współczesnej Kleopatry, wyd. 2 42,86 zł 45,00 zł
Słownik grecko-polski. Oktawiusz Jurewicz 85,71 zł 90,00 zł
Cornu Copiae - ćwiczenia łacińskie 33,33 zł 35,00 zł

Starożytność / Literatura (6)

Problem boskości Oktawiana – Augusta w poezji augustowskiej 1,90 zł 2,00 zł
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin 18,95 zł 19,90 zł
Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią 37,14 zł 39,00 zł
"Płonął ogniem, a nie spalał się..." Analiza i interpretacja "Martyrium Polycarpi" 15,2 14,29 zł 15,00 zł
Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta 18,95 zł 19,90 zł
Arystofanes 14,28 zł 14,99 zł

Starożytność / Przekłady (11)

Ksenofont "Wychowanie Cyrusa" 37,14 zł 39,00 zł
Fedrus "Bajki" 33,33 zł 35,00 zł
Epitome de Caesaribus. O życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza 23,81 zł 25,00 zł
Eurypides. Tragedie tom V. Fragmenty 46,67 zł 49,00 zł
Marcjalis. Księga widowisk 26,67 zł 28,00 zł
Owidiusz. Sztuka kochania 37,14 zł 39,00 zł
Gargiliusz. Lekarstwa z warzyw i owoców 28,57 zł 30,00 zł
Kallimach. Dzieła poetyckie. Tom I 38,10 zł 40,00 zł
Tajemnice gnozy. VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie 28,57 zł 30,00 zł
Frontyn "Podstępy wojenne" 37,14 zł 39,00 zł
Cyceron, Listy do Attyka, t.1 34,29 zł 36,00 zł

Szkice i studia filozoficzne (2)

Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera 19,05 zł 20,00 zł
Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego 27,62 zł 29,00 zł

Varia (9)

Circoscrivere la follia 19,05 zł 20,00 zł
PR NGOsów. Organizacja strategiczna organizacji pozarządowych 0,00 zł 0,00 zł
Manifest libertariański 41,90 zł 44,00 zł
Wniebowstąpienia Konwickiego 18,95 zł 19,90 zł
SAMOSPALENIA KONWICKIEGO 18,00 zł 18,90 zł
Legenda i lektura. O "Dziejach grzechu" Stefana Żeromskiego 33,33 zł 35,00 zł
Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel... 23,81 zł 25,00 zł
Zadanie. "Chaskiel" Tadeusza Różewicza 28,57 zł 30,00 zł
Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku 23,81 zł 25,00 zł

Średniowiecze (2)

Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce 33,33 zł 35,00 zł
Beda Czcigodny i bohaterowie "Historii kościelnej narodu angielskiego" w polskim piśmiennictwie religijnym XVI–XVIII wieku 23,81 zł 25,00 zł
Click Shop | Hosting home.pl